Dancing Youth (Da-Yo) ble dannet i 1987 av Reò Matugas, Gomi, Mohammed Assain, Benny Assain Og Vibeke Sørlie. 

De har sitt tilholdssted på X-rayungdomskulturhus som er et respektert og populært fritidstilbud for mange ungdommer i Oslo – stor Oslo, og er en av landets lengst levende ungdomsmiljøer med dans, teater og forebyggende arbeid. 

Dancing youth ledes i dag av Maria Karlsen & Ruben Figueroa.

DAYO